Produkter

Cork Gummi Sheet

Korkgummaskiktet behålls med korkens åldringsbeständighet, oljebeständighet, lågtemperaturmotstånd, hög friktionskoefficient, bra kompressibilitet och har också hög elasticitet av gummi som används och andel av draghållfasthet.

View as